Дренажна помпа QDX6

5-цифрен код

Дренажната помпа QDX 6 е предназначена за изпомпаване на подпочвени води при строителни работи, дъждовна вода , изпомпване на шахти, мазета резервоари и др.
Тип вход/изход Мощност, kW напор H дебит Q Цена с вкл. ДДС
QDX 6-28/2-1.1 A 2' 1.1 30 m 15 300 l/h 443 лв.