шлаух 6 мм

5-цифрен код

Цена на л/м 0,60 лв с ДДС