Многостъпална помпа

5-цифрен код

Многостъпалните хоризонтални помпи от серията MP на Pentax са особено подходящи за изграждане на малки и средни системи за високо налягане в битови и промишлени обекти.