Дренажни помпи

Дренажна помпа с нож DTRT

Дренажните помпи с нож от серията DTR са предназначени да изпомпват отпадни води от промишлени, селскостопански , зоотехнически и др. обекти.

Дренажна помпа DG

Дренажнте помпи от серията DG са снабдени с отворено работно колело VORTEX, което позволява да се прекарат твърди неразтворими частици с диаметър не по-голям от 35 мм

Дренажна помпа DH

Дренажните помпи от серията DH са предназначени за битово и промишлено ползване. Имат възможност да изпомпват води с неразтворени твърди частици с големина не по-голяма от 10 мм в диаметър.