Дренажна помпа с нож DTR

Дренажна помпа с нож

5-цифрен код

Дренажните помпи с нож от серията DTR на Pentax са предназначени да изпомпват отпадни води от промишлени, селскостопански , зоотехнически и др. обекти. Работят със канализационни води със съдържание на текстилни, разтителни и други отпадъци, които трябва да се надробят и смелят преди да попаднат в помпения отсек.Максимална дълбочина на потапяне под повърхността - 20 м , температура на флуида не по-голяма от + 40 градуса. Степен на защита на корпуса IP 68