Дренажна помпа DH

5-цифрен код

Дренажните помпи от серията DH на Pentax са предназначени за битово и промишлено ползване. Имат възможност да изпомпват води с неразтворени твърди частици с големина не по-голяма от 10 мм в диаметър.Максимална дълбочина на потапяне - 5 м. Температура на флуида до + 40 градуса. Термозащита на електродвигателя