Центробежни помпи CS

5-цифрен код

Центробежните помпи с едно работно колело от серията CS са с голям дебит и са предназначени за промишлени обекти и сeлскостопански дейности.

Работното колело е от месинг и температурата на водата не трябва да надвишава 90 градуса.

Степен на защита на електродвигателя от влага и прах IP 44.