Центробежни помпи CR

5-цифрен код

Центробежните помпи от серия CR  са подходящи за използване в малки и средни селскостопански предприятия.

Дизайнът на работното колело позволява преминаване на твърди частици с диаметър не по-голям от 10 мм.

Температурата на водата при работно колело от Noril не трябва да надвишава 50 градуса , а при материал месинг 90 градуса.

Степен на защита на корпуса на електродвигателя от влага и прах IP 44