Центробежни помпи СМ

5-цифрен код

Центробежните помпи  от серията CM с едно работно колело са изключително тихи. Подходящи са за битово и промишлено приложение.

Характеризират се с много плоска крива, което гарантира постоянно налягане в целия диапазон.

Температурата на водата при работно колело от Noril не трябва да надвишава 50 градуса , а при материал месинг 90 градуса.

Степен на защита на корпуса на електродвигателя от влага и прах IP 44.