Центробежни помпи СН

5-цифрен код

Центробежните помпи от серия CH са със възможност за транспортиране на средни по големина количества вода и са подходящи за селскостопански дейности , поливни системи и др.

Работното колело е от месинг и температурата на водата не трябва да надвишава 90 градуса.

Степен на защита на корпуса на електродвигателя от влага и прах IP 44.