Центробежни помпи CB

5-цифрен код

Центробежните помпи с две работни колела от серия CB са предназначени за промишлени предприятия и селското стопанство там, където е нужно по -голямо налягане.

Двете срещуположно разположени работни колела обезпечават високо налягане и стабилна работа. Температура на водата при материал на работното колело Noril до + 50 гардуса , при месинг до + 90 градуса.

Степен на защита на електродвигателя от влага и прах IP 44.