Центробежни помпи

Центробежни помпи CR

Центробежните помпи от серия CR са подходящи за използване в малки и средни селскостопански предприятия.

Центробежни помпи СН

Центробежните помпи от серия СН са със възможност за транспортиране на средни по големина количества вода и са подходящи за селскостопански дейности , поливни системи и др.

Центробежни помпи CS

Центробежните помпи с едно работно колело от серията CS са с голям дебит и са предназначени за промишлени обекти и сeлскостопански дейности.

Центробежни помпи CB

Центробежните помпи с две работни колела от серия CB са предназначени за промишлени предприятия и селското стопанство там, където е нужно по -голямо налягане.