ВАО4

5-цифрен код

Трифазни асинхронни електродвигатели с ротор накъсо ВАО4 са предназначени за продължителен режим на работа на работа S1 в мини с наличие на газ и прах,а също и във взривоопасни зони помещения.

Изпълнения по взривозащитата:ВАО4-450, 560, 630 1EXDIIBT4, PB-4B; PBExdI;

Пуск на двигателя: прав, обезпечава както номиналното напрежение, така и спада на напрежението на мрежата по време на пуска до 0,8 Uhom. Двигатели ВАО4-450-4,6,8; ВАО4-560-4,6,8; ВАО4-630 са разчетени за 2400 включвания годишно,допускат три поредни пуска от охладено състояние,два пуска от нагрято съсътояние,с интервал между пусковете от 3 до 5 мин. и допускат количество на пусковете до 8 в денонощие. Двигатели ВАО4-450-2; ВАО4-560-2 допускат два поредни пуска от охладено състояние с интервал между пусковете не по-малко от 15 мин. или един пуск от нагрято състояние.Последващите пускове не по-рано през 3 часа работа на двигателя.Количество на пусковете за година до 1000 в година.

Вид на климатичното изпълнение:ВАО4 (1ExdIIBT4)- У2; Т2; ВАО4 ( РВ- 4В; РВExdI) – У5; Т5.