АДН-630

5-цифрен код

     Електродвигателите от серията АДН са асинхрони, трифазни с ротор на късо и са предназначени за задвижване на механизми, неизискващи регулиране на скоростта на въртене ( помпи, вентилатори и др.)

      Двигателите са  за продължителен режим на работа S1 в мрежа с променлив ток с честота 50 Hz и напрежение 6000 и 10000 V.

     Пускът на двигателите е прав, както при нормално напрежение на мрежата, така и при понижение на напрежението на мрежата за времето на пуска до 0,8 Uhom.

     Двигателите допускат два поредни пуска от охладено състояние и един пуск от нагрято състояние. Интервалът между поредните пускове трябва да е не по- малък от три часа, количество на пусковете за периода на експлоатация- не повече от 10 000 и не повече от 500 за година.