СДН3, СДС3

5-цифрен код

Електродвиагатели синхронни СДН3 2 със статическа система на възбуждане,предназначени за продължителен режим на работа S1 при мрежа на трифазен променлив ток с честота 50Hz и номинално напрежение 6,0 или 10,0 kV.

Двигателите са прдназначени за работа в невзривоопасни зони и помещения за задвижване на механизми с големи мощности(помпи,вентилатори, димоотводи, каменоломни машини и др.),които се използват в топливно-енергийни предприятия,химическата,целуозно-хартиената и други отрасли на промишлеността.