СДКП2

Електродвигател СДКП2

5-цифрен код

Електродвигатели синхронни СДКП2 са предназначени за задвижване на бутални компресори във взривоопасни зони.

Режим на работа продължителен S1 при мрежа с честота 50 и 60 Hz.Електродвигателите са с лява посока на въртене на вала.

Изпълнение по взривозащитата:1ExpxIIT5.

Вид на климатичното изпълнени: УХЛ 4 и Т2. Степен на защита: на електродвигателя IP 44,на клемната кутия- IP 55.

Способ на охлаждане: ICW37A81.  Изолациите на намотките на статора и ротора са с клас на нагревоустойчивост “F”.