4СДМ

синхронен електродвигател 4СДМ

5-цифрен код

Електродвигатели синхронни 4СДМ със статична система на възбуждане, са предназначени за продължителен режим на работа S1 при мрежа с трифазен променлив ток с честота 50 или 60 Hz.и номинално напрежение 6,0 или 10,0 kV.

Двигателите са разработени за задвижване на мелници,използвани в технологически линии на преработка на руди от предприятия от руднична, въгледобивна промишленост.

Двигателите са с повишени пускови характеристики(пускови моменти до 1,35 Мн, входящ момент до 1,5 Мн),обусловени от голямата махова маса на задвижвания механизъм.

Двигателите могат да се използват и в качеството си на задвижване на други механизми, не изискващи регулиране на скоростта на въртене , като помпи, вентилатори, димоотводи и др.