хидрогенератори

5-цифрен код

     Хидрогенераторите от типа ВГС и СГ със статична или безчетъчна възбудителна система са предназначени за работа с хидротурбини хоризонтално или вертикално изпълнение в качеството им на източник на трифазен ток с честота 50 Hz. Монтират се съвместно с шкаф за управление.

     Продължителен работен режим S1, климатични изпълнение УХЛ4, степен на защита IP 21,