асинхронен хидрогенератор

5-цифрен код

     Трифазния асинхронен хидрогенератор с ротор на късо от типа ГА е предвиден за монтаж  на малки ВЕЦ , като източник на тифазен променлив ток с честота 50 Hz , задвижван от хидротурбина.

     Хидрогенераторът се монтира съвместно с управляващо устройство тип ЩУА, и компенсатор на реактивна мошност тип КМП.

     Продължителен режим на работа S1, климатични изпълнение У3, степен на защита IP  на генератора 44 на допълнителните устройства 21.

    Устройството тип ЩУА се използва за контрол на параметрите  и за щита на генератора , управление на хидрооборудването на станцията и компенсатора на реактивна мощност, а също така обезпечава заряд на акумулаторни батерии. Устройството може да се изготви в съответствие с индивидуалните изисквания на клиента.