СГСБ

5-цифрен код

         Синхронния генератор СГСБ е с безчетъчна система за възбуждане. Използва се за стационарни електростанции в качеството му на основен, резервен или авариен източник на електроенергия за трифазен ток с честота 50 Hz.

         Задвижва се от двигател с вътрешно горене.

         Комплектова се с пусково устройство УВГС или УВГС-БД

         При генераторите с напрежение 0,4 кV се инсталира допълнително нисковолтово устройство УКН или пусков шкав ШГВ.

         Режим на работа S1, климатични изпълнение УХЛ4,04, клас на изолация F.