БСГС

5-цифрен код

      Синхронният генератор БСГС е с безчетъчна система за възбуждане. Използва се на стационарни електростанции в качеството му на основен, резервен или авариен източник на електроенергия с честота 50Hz.

       Задвижва се от двигател с вътрешно горене тип БСГС900К8В2 или газова турбина БСГС630М-6Н1.

       Генераторът се монтира съвместно с пусково устройство УВГС-Д , УВГС-Д3А. 

       Генератор с напрежение 0,4 кV се окомплектова допълнително с нисковолтово устройство УКН-3А.

       Продължителен режим на работа S1, климатично изпълнение УХЛ3, Т3, клас на изолация F.