ВАОВ

5-цифрен код

Електродвигатели асинхронни трифазни с ротор на късо,взривозащитени, вертикални ВАОВ са предназначени за задвижване на нефтени подпорни помпи и др.механизми. Режим на работа- S1. Изпълнение по взривозащитата: 1ExdIIBT4. Пуск на електродвигателя: прав, обезпечава се както при номиналното напрежение на мрежата, така и при спад на напрежението за времето на пуска до 0,8 Uhom.