АИМ - М до 132 kW

5-цифрен код

Асинхронните взривозащитени електродвигатели с ротор на късо от серия АИММ са предназначени за работа във взривоопасни зони в химическата, газовата нефтообработваемата промишленост и др. Разчетени са за режим на работа S1, но се допуска и работа в режими S2, S3, S4. Напрежение- от 220 до 660V Степен на защита- IP 54 , но могат да се предложат и в 55, клас на изолация F. Степен на взривозащита Ex d II B (C) T4 (5) За повече информация моля погледнете подробни технически характеристики.