Електродвигатели с клас на ефективност IE2

5-цифрен код

           Електродвигателите с висок клас на ефективност IE2 значително намаляват разходите за електроенергия. Повишаването на ефективността се постига чрез намаляване на загубите в статорните намотки, статорните ламели и загубите от хлъзгането на ротора.

           В производството на електродвигатели IE2 се влагат повече материали като мед, стомана и др.

           Двигателите се отличават с подобрено охлаждане, по- високи статорни канали, по- голямо сечение на проводниците и т.н.

Тип Мощност, kW Скорост на въртене (синхр.), об/мин Ток на статора, А Тегло, кг
ME801-2 0.75 2840 1.8 9.5
ME802-2 1.1 2850 2.6 10.7
ME90S-2 1.5 2850 3.4 13
ME90L-2 2.2 2850 4.8 16
ME100L-2 3 2880 6.3 22.2
ME112M-2 4 2890 8.2 27.9
ME132S1-2 5.5 2900 11.0 39.4
ME132S2-2 7.5 2910 14.6 42.4
ME160M1-2 11 2930 21.3 -
ME160M2-2 15 2930 28.4 -
ME160L-2 18.5 2940 34.7 -
ME802-4 0.75 1410 1.8 11.5
ME90S-4 1.1 1420 2.8 14.4
ME90L-4 1.5 1420 3.7 16.3
ME100L1-4 2.2 1440 5.9 22.2
ME100L2-4 3 1440 6.8 26.7
ME112M-4 4 1440 8.8 31.5
ME132S-4 5.5 1450 11.8 41
ME132M-4 7.5 1450 15.7 52.5
ME160M-4 11 1450 22.2 -
ME160L-4 15 1450 29.6 -
ME90S-6 0.75 925 2.1 -
ME90L-6 1.1 930 3.0 -
ME100L-6 1.5 940 2.8 -
ME112M-6 2.2 945 5.6 -
ME132S-6 3 960 7.5 -
ME132M1-6 4 960 8.8 -
ME132M2-6 5.5 960 13.1 -
ME160M-6 7.5 970 17.0 -
ME160L-6 11 970 24.2 -