Влвктродвигатели със спирачка

5-цифрен код

Трифазни електродвигатели с вградени спирачка от серия MSS са широка гама варираща от габарит 80 до 315 и работят на 2,4,6 и 8 полюса. Монтажните присъединителни размери са според IEC60034 стандарт. Електродвигателите работят при следните условия: -Темпертаура на околната среда- -15˚С<0<40˚С. -Надморска височина- не повече от 1000м. -Клас на изолация: F или Н. -Метод на охлаждане ICO141. -Номинална честота: 50Hz (по заявка и 60Hz) -Степен на защита: IP55, IP56 -Режим на работа- продължителен S1.