Асоциация промишлено-търговски доставчици на електротехническо оборудване

През септември 2007 Електромаш - България ЕООД стана един от съоснователите и членовете на московската Асоциация промишлено-търговски доставчици на електротехническо оборудване.

Това ново членство ще позволи на нашата фирма обмен на опит с някои от водещите източно-европейски производители на промишлено оборудване, разрастване на маркетинговата политика и по-широко сътрудничество със страните от Русия и бившите съветски републики.